Deidre Beddoe

ATHRO EMERITWS MEWN HANES MENYWOD YM MHRIFYSGOL MORGANNWG, CYD-SYLFAENYDD ARCHIF MENYWOD CYMRU

Wedi’i geni yn y Barri a’i haddysgu ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, mae Deirdre Beddoe yn hanesydd nodedig ym maes hanes menywod ym Mhrydain fodern, gyda phwyslais penodol ar Gymru. Mae wedi treulio ei bywyd yn ymchwilio i’r ymgyrch i sicrhau’r bleidlais i fenywod, bywydau menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, ac ysgrifennu gan fenywod yn yr ugeinfed ganrif ym Mhrydain. Bu’n weithgar iawn ym mudiad Rhyddid i Fenywod yn yr 1970au, yn aelod o Grŵp Gweithredu Menywod Caerdydd. Trefnodd y gynhadledd gyntaf ar hanes menywod yng Nghymru yn 1983, ac yn 1985 cyfarwyddodd y ffilm I’ll Be Here for All Time gyda Sheila Owen-Jones, ynglŷn â thraddodiad protest menywod yng Nghymru. Yn 2016 cafodd ei rhaglen i’r BBC ar fenywod o Gymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf ganmoliaeth haeddiannol.

CATEGORI: Addysg
DYDDIADAU: 1942 - Presennol
LLEOLIAD: Barry
RHANNU: