Y Fonesig Danusia Trotman-Dickenson

ATHRO EMERITWS MEWN ECONOMEG

Wedi ymgartrefu yn y DU ar ôl gadael Gwlad Pwyl yn ystod yr Ail Ryfel Byd, dechreuodd Danusia Trotman-Dickenson ymddiddori mewn economeg, a bu’n astudio’r pwnc mewn sawl sefydliad ym Mhrydain, cyn ymddeol fel Athro Economeg ym Mhrifysgol Morgannwg – Prifysgol De Cymru erbyn hyn. Hi hefyd sefydlodd Fenter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, a bu’n Gadeirydd ar y fenter am 14 mlynedd. Syr Aubrey Fiennes Trotman-Dickenson, Prifathro Prifysgol Caerdydd, oedd ei diweddar ŵr.


CATEGORI: Addysg
DYDDIADAU: Anhysbys - Presennol
LLEOLIAD: Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : The Anglo Polish Society
RHANNU: