Cynthia Ogbonna

RHEOLWRAIG GYFARWYDDWRAIG GYNTAF CWMNI BWS CAERDYDD

Graddiodd Cynthia Ogbonna â gradd MBA o Ysgol Fusnes Caerdydd ac mae’n hir ei hymroddiad i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus fforddiadwy i bawb. Daeth yn Rheolwraig Gyfarwyddwraig ar gwmni Bws Caerdydd yn 2010, y fenyw gyntaf i ddal y swydd yn y 110 o flynyddoedd ers sefydlu’r cwmni. Mae Bws Caerdydd yn darparu gwasanaethau bws i ddinas Caerdydd ac yn cyflogi tua 700 o bobl, gyda fflyd o dros 200 o fysiau a throsiant o £34m.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU: 1962 - Presennol
LLEOLIAD : Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN: Cynthia Ogbonna/Jam Jar PR
RHANNU: