Cheryl Beer

ARLOESYDD IECHYD A CHYMUNEDAU CREADIGOL

Mae Cheryl Beer yn Ganwr / Cyfansoddwr Caneuon, Awdur ac Artist Cyfryngau Creadigol gwobrwyog. Mae hi wedi treulio ei gyrfa yn ddiflino yn arloesi buddion y Celfyddydau ac Iechyd, gan weithio gyda miloedd o bobl o bob cefndir yng Nghymru, India, Affrica a Belarus, i sicrhau newid cymdeithasol i’r rhai mwyaf anghenus.

Cheryl yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Sound Memories, sioe Radio Dementia-Gyfeillgar ac ers bod â nam ar ei chlyw yn 2017, mae wedi bod yn treialu effaith Ymwybyddiaeth Ofalgar a’r Celfyddydau, ar ôl recordio cyfres o albymau Myfyrdod, yn ogystal â chynhyrchu sioe Radio yn ymwneud â’r Ysbryd Dynol a Lles. Wedi’i disgrifio fel ‘bod ar ei gorau yng nghanol pobl’, mae hi’n gyfuniad unigryw o artist ac academydd. Cheryl oedd Cyfarwyddwr Creadigol a sylfaenydd yr Ŵyl Gerddoriaeth i Fenywod fwyaf yn Ewrop, wedi’i lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac mae wedi helpu cannoedd o artistiaid sydd bellach yn adnabyddus, i lansio eu gyrfaoedd.

Cyhoeddwyd ei hymchwil stori bywyd mewn cyfnodolyn rhyngwladol Storytelling Self & Society ac enillodd ei llyfrau straeon gyda phobl ifanc Wobrau Rhagoriaeth Ieuenctid gan Lywodraeth Cymru. Nodwyd ei gwaith Ymwybyddiaeth Ofalgar ym maes Iechyd Meddwl fel Arfer Gorau yng Nghynhadledd Ryngwladol Iechyd Meddwl Prifysgol Caergrawnt, enillodd Wobr Gofal Genedlaethol AUR am ei Phrosiectau Cyfryngau Creadigol gyda phobl Hŷn ac yn fwyaf diweddar, Cyflawniad Eithriadol yn y Cyfryngau Creadigol a gwobr Cyfraniad Sylweddol i’r Celfyddydau. Heb os, mae’n ysbrydoliaeth.

CATEGORI: Y Celfyddydau
LLEOLIAD: Llanelli
RHANNU: