Charlotte Price-White (Formerly Bell)

ATHRAWES, SWFFRAGYDD

Ganwyd Charlotte Bell yn yr Alban, a symudodd i Fangor i hyfforddi i fod yn athrawes. Hi oedd Ysgrifennydd cangen Bangor o Undeb Cenedlaethol Cymdeithasau’r Bleidlais i Fenywod (NUWSS). Roedd yn un o aelodau blaenllaw mudiad Swffragyddion Gogledd Cymru, ac yn un o ddim ond dwy fenyw o’r ardal (Mildred Spencer o Fae Colwyn oedd y llall) a gerddodd yr holl ffordd i Lundain yn rhan o Bererindod NUWSS yn 1913. Ymunodd y menywod o ogledd Cymru â “Grŵp Watling Street” a chyrraedd y brifddinas ar 25 Gorffennaf mewn pryd ar gyfer y rali fawr ym Mharc Hyde ar 26 Gorffennaf. Yn 1926 hi oedd y fenyw gyntaf i’w hethol yn aelod o Gyngor Sir Gaernarfon.

CATEGORI : Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU : 1873 - Anhysbys
LLEOLIAD: Bangor
RHANNU: