Cecily Williams-Ellis

AELOD-SYLFAENYDD YMGYRCH DIOGELU CYMRU WLEDIG (YDCW)

Yn enedigol o Lundain, symudodd Cecily i Gymru pan briododd. Yn ystod ei bywyd fe ymgyrchodd yn llwyddiannus i ddiogelu harddwch naturiol tirwedd gogledd Cymru. Sefydlodd gangen Sir Gaernarfon a Chyfeillion Eryri YDCW a hi oedd cadeirydd y gangen yn ystod y 40 mlynedd cyntaf. Cafodd MBE yn 1982. Bu farw’n 92 mlwydd oed yn 1992.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1900-1992
LLEOLIAD: Anhysbys
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Williams-Ellis Family
RHANNU: