Brenda Chamberlain

ARTIST, BARDD A NOFELYDD

Ganwyd Brenda Irene Chamberlain ym Mangor, ac roedd yn artist, yn fardd ac yn nofelydd. Ysgrifennodd am ei hatgofion o’r blynyddoedd a dreuliodd yn byw ar Ynys Enlli ac hi oedd enillydd y ddwy Fedal Aur gyntaf i’w dyfarnu gan yr Eisteddfod Genedlaethol am Gelfyddyd Gain, yn 1951 ac yna yn 1953. Bu farw ym Mangor yn 1971, yn 59 mlwydd oed, ar ôl cymryd gorddos o gyffuriau tawelu. Mae ei gwaith i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn y Llyfrgell Genedlaethol, ym Mhrifysgol Bangor, yng Nghastell Cyfarthfa ac yn Royal Holloway, Prifysgol Llundain.

CATEGORI: Y celfyddydau
DYDDIADAU: 1912-1971
LLEOLIAD: Bangor
RHANNU: