Bethan Darwin

CYFREITHIWR A SYLFAENYDD “SUPERWOMAN”

Magwyd Bethan Darwin yn Nyffryn Clydach yn y Rhondda ac aeth i Ysgol Gynradd Ynyswen ac Ysgol Gyfun Rhydfelen. Astudiodd y gyfraith yng Ngholeg y Brenin Llundain. Mae hi’n gyfreithiwr ac yn bartner yn y cwmni cyfreithiol Thompson Darwin, sy’n arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth a chyfraith gorfforaethol. Pobl fusnes a busnesau o bob maint yw ei chleientiaid yn bennaf.

Mae Bethan yn rhedeg grŵp rhwydweithio menywod Superwoman, yn ysgrifennu colofn bob yn ail wythnos ar gyfer adran fusnes dydd Mercher y Western Mail o’r enw Law and More ac mae’n cyfrannu’n rheolaidd ar BBC Cymru. Mae hi’n eistedd ar fwrdd ymgynghorol Ysgol Fusnes Caerdydd ac ym mis Hydref 2019 fe’i penodwyd yn gadeirydd melin drafod annibynnol, y Sefydliad Materion Cymreig.

Yn ei hamser hamdden, mae Bethan yn ysgrifennu ffuglen ac mae ganddi dair nofel a gyhoeddwyd gan y cyhoeddwr annibynnol Honno, o’r enw Back Home, Two Times Twenty, a Thicker than Water.

CATEGORI: Busnes
LLEOLIAD: Rhondda / Caerdydd
RHANNU: