Annie Powell

ATHRAWES, CYNGHORYDD, MAER

Yn enedigol o’r Rhondda, roedd Annie Powell yn wleidydd Comiwnyddol a hi oedd y fenyw gyntaf i fod yn Faer Comiwnyddol ym Mhrydain. Athrawes oedd hi yn anad dim, ac yn ystod ei gyrfa a barodd 40 mlynedd bu’n weithgar gydag Undeb Cenedlaethol yr Athrawon. Taniwyd ei diddordeb mewn gwleidyddiaeth tra oedd yn dysgu yn ystod Streic Gyffredinol 1926 a gwasanaethodd am fwy nag ugain mlynedd ar gyngor y Rhondda.

CATEGORI: Gwleidyddiaeth & Gwasanaethau cyhoeddus
DYDDIADAU: 1906-1986
LLEOLIAD: Rhondda
RHANNU: