Angela Gidden MBE

DYLUNYDD CELF, YMGYNGHORYDD DYLUNIO, CYFARWYDDWR CREADIGOL

Mae Angela Gidden MBE yn ddylunydd gwobrwyol, sefydledig o’r DU. Hi yw sylfaenydd a pherchennog Angela Gidden Studio a dodrefn attic 2.

Mae hi’n Gyfarwyddwr Creadigol Ymgynghorol i nifer o’i chleientiaid gweithgynhyrchu sydd â throsiant o filiynau, ac yn datblygu eu brandiau, cynnyrch, marchnata a strategaethau creadigol ar gyfer twf yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae ei phrofiad creadigol masnachol yn ymestyn dros 34 mlynedd mewn dylunio tri dimensiwn, a’i phrif ddisgyblaeth yw dylunio dodrefn cyfoes. Mae Angela wedi dylunio a chydweithio â brandiau’r DU a brandiau rhyngwladol megis Heal’s, The Conran Shop, Liberty of London, Habitat, Orangebox, Camira a llawer mwy.

Fel un o fodelau rôl entrepreneur sefydlol ar gyfer Syniadau Mawr Cymru, Llywodraeth Cymru, mae hi hefyd yn fentor addysg dylunio a busnes ac yn siaradwr cyhoeddus a diwydiant. Yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Metropolitan Caerdydd (2002), derbyniodd Angela MBE yn 2007 am wasanaethau i ddylunio a busnes yng Nghymru.

CATEGORI: Busnes
DYDDIADAU: 1960 - Presennol
LLEOLIAD: Caerdydd
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Warren Orchard
RHANNU: