Amy Dillwyn

NOFELYDD, MENYW FUSNES

Yn enedigol o’r Sgeti yn Abertawe, cafodd Amy Dillwyn ei haddysg gartref ac roedd yn fenyw ifanc wrthryfelgar yng nghylchoedd bonheddig oes Fictoria. Ysgrifennodd nofelau poblogaidd yn ymdrin â rôl menywod fel dinasyddion eilradd, nofelau fel Chloe Arguelle a Jill and Jack, ac roedd hefyd yn cyfrannu erthyglau a cholofnau’n rheolaidd i’r Spectator. Bu farw ei thad yn ifanc a gadael y teulu mewn trafferthion ariannol mawr, a bu Amy’n rheoli’r ffatri sinc yn Llansamlet yr arferai ei thad ei rhedeg, busnes oedd â dyledion mawr, ar adeg pan nad oedd fawr o groeso fel arfer i fenywod yn ystafelloedd cyfarfod byd diwydiant a masnach. Llwyddodd i adfer y busnes a’i godi’n ôl ar ei draed, ac erbyn 1904 roedd wedi gwerthu ei chyfranddaliadau i gwmni o’r Almaen. Neilltuodd weddill ei hoes i wleidyddiaeth leol.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1845-1935
LLEOLIAD: Abertawe
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Courtesy of Richard a Susan Morris
RHANNU: