Agnes Twiston Hughes

Y FENYW GYNTAF I GYMHWYSO FEL CYFREITHWRAIG YNG NGHYMRU

Ar ôl hyfforddi gyda’i thad yng Nghonwy, Agnes Twiston Hughes oedd y Gymraes gyntaf i gymhwyso fel cyfreithwraig yng Ngoruchaf Lys Cymru a Lloegr yn 1923. Bu’n gweithio i’r practis teuluol weddill ei hoes, yn cefnogi ei chymuned yn ddiflino. Wedi iddi ymddeol, daeth Hughes yn gynghorydd lleol ac yn ddiweddarach yn Faer Conwy.

CATEGORI : Busnes
DYDDIADAU: 1895-1981
LLEOLIAD: Conwy
CYDNABYDDIAETH AM Y LLUN : Ffotograffydd Anhysbys, 1954
RHANNU: